Ժամանակակից լուծումներ ձեր հարմարավետության համար

Օդափոխություն

Լուսավորություն

ջերմություն

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

vcun

Օդափոխիչ
արդյունաբերական

vko

Օդափոխիչ
կենցաղային

d

դռնակ

mv

Օդանցքի
ճաղաշար

al

Օդատար
խողովակ

det

Օդատարի
միակցման դետալ

fb

Օդատարի
զտիչ

nk

Օդի
տաքացուցիչ

Աղմկախլացուցիչ

էլ.վահանակ-
կարգավորիչ

ԼԱՆԿԱ ՍՊԸ

Հասցե:

0070 ք.Երևան, Վարդանանց 22
(շին.173 և 185)
Հեռ.:+374(10)57-55-75; +374(10)55-40-30; Էլ.փոստ:lanka-575@mail.ru ՀՎՀՀ:01538895